در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نحوه کار دستگاه جوش سر به سر میلگرد:

دستگاه جوش سر به سر میلگرد

دستگاه جوش با ایجاد حرارت بالا، حاصل از سوختن گاز اکسیژن و استیلن(در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد) در دو سر آرماتوری که میخواهند به یگدیگر متصل شوند، باعث ایجاد پیوند بین دو آرماتور شده بطوری که اتم ها در دو لبه آرماتور در اثر حرارت و فشار بالا بدون ایجاد تغییر شیمیایی با هم آمیخته و امتزاج صورت میگیرد و سطح یکپارچه ای را فراهم می آورند.
دستگاه جوش

دستگاه جوش

ارسال نظر

ورزن موبایل: فعال
درخواست هایSQL :251. زمان تولید:1٫085 ثانیه. مصرف حافظه:59.46 mb